About

Բլոգը նվիրված է քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերությունների կարևոր հարցերի և նշանակալի զարգացումների ուսումնասիրմանը: Այստեղ կարող եք գտնել տարբեր գիտաճյուղերի վերլուծական հոդվածներ և ակնարկներ: Բլոգում տեղ գտած նյութերը մեծ մասամբ առնչվում են գլոբալացմանը, քաղաքական ինստիտուտներին, կառավարմանը, արտաքին քաղաքականության վերլուծությանը, անվտանգությանը, աշխարհաքաղաքականությանը, քաղաքական մշակույթին:

 

The blog is mostly dedicated to contemporary politics and international relations. It offers analyses and argumentative articles/essays on the latest international  developments as well as  political science including, but not limited to  global affairs, political institutions, governance, foreign policy , geopolitics, security, political culture and public policy.